Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

Deze Website handelt onder de naam “Fraai” en wordt beheerd door de nv Lingerie Fragile (hierna “ons”/ “onze”/ “wij”/ “de Verkoper”), met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 436. Wij zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 00836.870.765..

U kan ons contacteren via e-mail info@fraai.be of per telefoon 09 358 80 15.

Dit zijn de algemene voorwaarden (samen met elk document waarnaar hierin verwezen wordt) (hierna genoemd “de Algemene Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website, op de overeenkomst die tot stand komt tussen u en ons en op de levering van de producten (“Producten”). Voordat u klikt op de knop “Nu kopen” om uw bestelling te plaatsen, vragen wij u om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, u zich ervan te vergewissen dat u ze volledig verstaat en ermee akkoord gaat. Door deze Website te gebruiken of er een bestelling mee te plaatsen, stemt u ermee in dat u gebonden bent door deze Algemene Voorwaarden, inclusief onze Privacyverklaring.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment onderhevig zijn aan wijzigingen; u dient ze dan ook zorgvuldig te lezen telkens voordat u een bestelling plaatst.

Deze Website is enkel bedoeld voor de verkoop aan personen met een geldig leveradres in België.

Door het plaatsen van een bestelling via deze Website, garandeert u dat u:
- Wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten en ten minste achttien jaar oud bent;
- Een geldig EU adres geeft voor de levering van de Producten.

1. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Deze Algemene Voorwaarden en elk document waarnaar hierin verwezen wordt zijn toegewijd om een juridisch bindende overeenkomst te scheppen tussen u en ons, hierbij uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf beschermend. Ze vormen aldus de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen iedere voorafgaande overeenkomst.

Indien wij er op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst niet in slagen om de volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, of indien wij er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens de overeenkomst zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming. Afstand van recht door ons is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dit schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt. Afstand door ons van het eisen van nakoming van een van deze Algemene Voorwaarden, impliceert geen afstand met betrekking tot een later verzuim.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Indien u een bestelling plaatst via onze Website door te klikken op de knop “Nu kopen”, vormt die bestelling een bindend aanbod van u aan ons om één of meer Producten van ons te kopen.

Hierna ontvangt u een e-mail van ons ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen, met in begrip van een bestelnummer (de “Ontvangstbevestiging”). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd aangezien de informatie op onze Website geen aanbod voor verkoop vormt maar enkel een uitnodiging om tot onderhandeling over te gaan. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en we bevestigen een dergelijke acceptatie aan u door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het Product is verzonden (de “Bevestiging van verzending”). Indien we uw aanbod niet accepteren, brengen wij u hiervan op de hoogte via e-mail. Indien er geld is afgeschreven van uw rekening, wordt dit bedrag volledig teruggestort of indien er geld is geblokkeerd op uw kredietkaart, wordt dit bedrag gedeblokkeerd. Dit beide zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de Ontvangstbevestiging.

Het contract voor de aankoop van een Product tussen u en ons (het “Contract”) wordt alleen tot stand gebracht vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door u de Bevestiging van verzending te sturen en het Contract heeft uitsluitend betrekking op de Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Bevestiging van verzending. De taal van het Contract is Nederlands.
Wij zijn niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Bevestiging van verzending.

3. PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

Behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout, is de prijs van de Producten de prijs die op onze Website staat vermeld op het moment dat u klikt op de knop “In Winkelmand”. De prijzen op onze Website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag zoals uiteengezet in “Verzenden & ophalen”. De leveringskosten worden nogmaals opgelijst in het Winkelmandje en in de Ontvangstbevestiging.

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen van onze Producten en alle leveringskosten op onze Website steeds accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere Producten die u heeft besteld, informeren we u zo snel mogelijk en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. Indien u reeds heeft betaald voor het/de Product(en), ontvangt u zo snel mogelijk een volledige terugbetaling van dit bedrag, in alle omstandigheden binnen 14 dagen na uw annulatie van de bestelling.

4. BETALING

Als betaalmiddel voor alle Producten is toegelaten:
- Kredietkaarten (Visa, Mastercard))
- Maestro (bancontact)
- Paypal

Wij behouden het recht voor om niet verder te gaan met de levering en uw bestelling te annuleren indien u enige voorgaande bestelling(en) niet volledig betaald heeft.

Fraai giftvouchers zijn enkel inwisselbaar in onze fysieke winkels.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie vertoond op deze Website betreffende beschikbaarheid kan steeds gewijzigd worden door ons zonder kennisgeving. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle Producten op deze Website garanderen. Alle bestellingen zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid.

We zullen de door u bestelde Producten leveren op het leveringsadres dat u op het moment van de bestelling heeft opgegeven.
De levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de informatie op de product pagina’s nadat uw bestelling werd geaccepteerd.
In geval van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld, slechte weersomstandigheden, onvoorzienbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegenwerken, omleidingen of mechanische pannes, in elk geval voor zover dit redelijkerwijs buiten onze controle ligt) kan het onmogelijk zijn om de Producten binnen de voorziene tijdsindicaties te leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd leveren van de Producten indien dit geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door dergelijke omstandigheden. In het geval een levering niet plaatsvindt, zullen wij een alternatieve leveringsdatum met u afspreken.

We zijn ook niet aansprakelijk voor elke vertraging bij de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de levering van de Producten te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om het postkantoor of koeriersbedrijf waar toepasselijk te contacteren om de ophaling of levering te regelen van Producten die niet geleverd konden worden omdat u onbeschikbaar was.

6. RISICO -EN EIGENDOMSOVERGANG

De eigendom van de bestelde Producten gaat alleen op u over wanneer de Producten bij u zijn geleverd en we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten. Eens de Producten zijn geleverd bij u of een persoon aangeduid door u, zullen ze op uw eigen risico worden gehouden en zal u ervoor verantwoordelijk zijn.

7. RETOURBELEID

Standaard retourbeleid

Je hebt het recht om je bestelling op elk moment te annuleren zonder reden voordat je artikelen verzonden worden of binnen 14 dagen na verzending. Die termijn start op de dag dat je je bestelling ontvangt. Als je bestelling uit meerdere leveringen bestaat, begint de annuleringsperiode op de dag nadat je je laatste levering hebt ontvangen. Als je je bestelling wilt annuleren, moet je Fraai hierover inlichten per telefoon of een mail/brief sturen met behulp van bovenstaande contactgegevens.

Retour instructies

Het standaard retourbeleid is niet verplicht. Je kunt ook zelf het ingevulde retourfomulier samen met de artikelen die je terug wilt sturen rechtstreeks naar ons verzenden. Dit stuur je dan op eigen kosten naar: Fraai, Dendermondesteenweg 436 - 9070 Destelbergen.

Gevolgen bij annulering

Na het annuleren van de bestelling betalen wij je de prijs van de geannuleerde bestelling (of een deel ervan) terug min de eventuele incasso- of retourkosten. Eventueel betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. Als je al betaald hebt, zullen wij je terugbetalen zodra je retour is verwerkt en niet later dan 14 dagen na ontvangst van je retour, mits je retour geaccepteerd is.

Defecte artikelen

Als je niet tevreden bent met je artikel om wat voor reden dan ook (bv. kapot of beschadigd), stuur het artikel dan terug naar ons. Dit kan kosteloos als je het standaard retourenbeleid volgt. Als we het defect of een ander probleem hebben geconstateerd aan je product, vergoeden wij het volledige bedrag van het defecte artikel, mits dit binnen de hiervoor gestelde periode is. We zullen je zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de terugbetaling voor de defecte goederen via e-mail en zullen je in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je de artikelen naar ons hebt teruggestuurd, terugbetalen. Wel op de voorwaarde dat je retourzending geaccepteerd is.

Terugbetalingsprocedure

In zowel het geval van annuleren als het niet tevreden zijn over een artikel, zullen we je terugbetalen via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt bij het plaatsen van je bestelling. Als de artikelen onredelijk gebruikt zijn, behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te onthouden. Onder onredelijk gebruik verstaan wij het niet redelijk behandelen van de artikelen waardoor de aard, kenmerken en de werking van het artikel niet meer te herleiden zijn. Specifiek het behandelen van artikelen die in de winkel ook niet zijn toegestaan (verwijderen van labels etc.). We kunnen terugbetaling tegenhouden totdat we de artikelen hebben ontvangen of je een bewijs van retour hebt geleverd. Als je op het moment van aankoop een korting op de volledige bestelling hebt ontvangen, wordt deze korting verdeeld over de verschillende artikelen pro rata de aankoopprijs. Als je deze bestelling (gedeeltelijk) retourneert, wordt ook de korting (gedeeltelijk) verrekend en over het werkelijk betaalde bedrag terugbetaald.

8. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het vertraagd leveren van de Producten die u heeft besteld indien dit is veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties, storingen op systemen of op toegang tot netwerk, overstroming, brand, explosie.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk Contract tot stand gekomen via deze Website zal beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit een Contract ontstaat, of dat door het gebruik van deze Website en de Algemene Voorwaarden ontstaat, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Gent, België.


© 2021 Lingerie Fragile NV - BTW BE 0836.870.765 - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Fraai gebruik van cookies. Meer informatie    Akkoord